Thursday, April 23, 2015

Kera Sakti

Diri ini merasa menjadi kera sakti yang menemui banyak masalah dalam rangka mencari kitab suci ke barat :(

No comments: